Reportage: ”Vi märker att ni har träffat våra chefer”

I Västerbotten gör sju kommuner tillsammans med sin FoU-enhet en gemensam förändringsresa för att förbättra stödet till en målgrupp som funnits där hela tiden men kanske inte alltid varit så synlig: föräldrar med kognitiva svårigheter. Läs reportaget om PYC i Västerbotten

Kvinna sitter framför lap-top och tittar och lyssnar på en annan kvinna.

Booster i PYC för dig som gått grundutbildningen

Har du gått grundutbildningen i PYC? Vill du repetera och förfina eller utveckla ditt arbetssätt? Då har du chansen den 6 december för då erbjuder vi en heldag online. På förmiddagen repeterar vi huvudprinciperna i PYC och under eftermiddagen fokuserar vi på träning av samspelsfärdigheter. Vi kommer att berätta om en ny samspelsfärdighet som är […]

Kurs online: Individuellt anpassat vuxenstöd

Individuellt anpassat vuxenstöd är ett arbetssätt utvecklat för att stödja och stärka inlärning hos vuxna personer med kognitiva svårigheter. Arbetssättet är inspirerat utifrån Parenting Young Children, PYC. Inbjudan till utbildningen 6–7 april Läs mer om arbetssättet Individuellt anpassat vuxenstöd Arrangör Kursen arrangeras av FoU kompetenscenter för föräldraskap och kognitiva svårigheter.