Hur stödjer vi föräldrar med komplex problematik?

Ibland uppstår inte den förväntade förändringen i familjer som vi möter i behandling. Det kan till exempel bero på en bakomliggande komplex problematik. Gemensamt för många av dessa ärenden är att det förekommer tillfälliga eller varaktiga kognitiva svårigheter hos föräldrarna. Välkommen till ett seminarium den 7 oktober där ni får ta del av erfarenheter och […]

Vill du boosta dina kunskaper i PYC?

Har du gått grundutbildningen i PYC? Vill du repetera och utveckla ditt arbetssätt? Du har under denna dag möjlighet att boosta dina kunskaper i programmet.Under förmiddagen repeterar vi PYC:s huvudprinciper, diskuterar framgångsfaktorer och svårigheter och utvecklar utövande av PYC metodiken. Under eftermiddagen fokuserar vi på samspelsfärdigheter. Det kommer också ges en introduktion till ytterligare en samspelsfärdighet: […]

Kvinna sitter framför lap-top och tittar och lyssnar på en annan kvinna.

Kostnadsfri introduktionsföreläsning online om PYC!

Är du nyfiken på PYC? Kanske har du kollegor eller chefer som skulle behöva mer kunskap? Då får ni inte missa höstens kostnadsfria introduktionsföreläsning! Föreläsningen äger rum online den 4 oktober kl 8.30-9.30. Klicka här för att delta. Ingen anmälan krävs – bara klicka på Teamslänken ovan när det blir dags! Föreläsningen vänder sig till dig […]