KBT-podden om PYC

KBT-poddens Lena Olsson-Lalor intervjuar Sandra Melander som är regional samordnare för PYC. Innehåll: Vad är PYC? Vem ingår i målgruppen? Vilka svårigheter har föräldrarna? Hur kartlägger man svårigheter hos föräldern och barnet? Vad finns det för forskning? Vilka är de 4 stegen i programmet? Hur blir generalisering viktig för just den här klientgruppen? Lyssna på […]

Digitalt erfarenhetsutbyte om PYC

Har du gått vår utbildning i PYC? Vill du dela dina erfarenheter med andra? Vi pratar tillsammans om programmet, de framgångsfaktorer och svårigheter ni mött på. Går igenom huvudprinciperna för programmet och säkerställer ett tillförlitligt genomförande. Vi diskuterar uppkomna frågor och hjälps åt. Inbjudan & anmälan till digitalt erfarenhetsutbyte om PYC