Utbildningar

Förutom grundutbildningen i PYC (se nedan) erbjuder vi även en del andra aktiviteter för dig som är intresserad av stöd till personer med kognitiva svårigheter:


Introduktionsföreläsningar om PYC

Är du nyfiken på PYC? Eller har du kollegor eller chefer som skulle behöva mer kunskap? Då får ni inte missa våra kostnadsfria introduktionsföreläsningar!

Föreläsningarna äger rum online. Ingen anmälan krävs – bara klicka på Teamslänken när det blir dags:

Föreläsningarna vänder sig till dig som inte känner till PYC så mycket sedan tidigare. Föreläsare är Anna Nylén och Johanna Örnstedt, som båda är utbildare och metodstödjare i PYC. Välkommen att kontakta Anna Nylén om du har några frågor!


Boosta dina kunskaper om PYC!

Har du gått grundutbildningen i PYC? Vill du repetera och utveckla ditt arbetssätt?

Du har under en dag möjlighet att boosta dina kunskaper i programmet. Under förmiddagen repeterar vi PYC:s huvudprinciper, diskuterar framgångsfaktorer och svårigheter samt utvecklar hur vi använder PYC-metodiken.

Under eftermiddagen fokuserar vi på samspelsfärdigheter. Då får du också en introduktion till ytterligare material: Att möta ett upprört barn. Här ingår bland annat att träna föräldern i att avleda och möta barns olika känslor. Materialet Att möta ett upprört barn är utvecklat av utbildarna i Sverige.

Dagen leds av Anna Nylén och Johanna Örnstedt, som båda är utbildare och metodstödjare i PYC.

Tid & plats: 14 november 2023 kl 8.30–14.30 på Teams

Pris: 950 kr (ex moms) per person

Anmäl dig till boosterdag om PYC här!

Frågor? Välkommen att kontakta Anna Nylén!


Individuellt anpassat vuxenstöd

Nyhet! För dig som jobbar med vuxna som har kognitiva svårigheter kan vi tipsa om arbetssättet Individuellt anpassat vuxenstöd. Det är ett arbetssätt som har inspirerats utifrån PYC.

Kommuner som har utbildat PYC-handledare.


Grundutbildning i PYC

Grundutbildningen för att bli PYC-handledare och kunna arbeta med detta föräldrastöd omfattar tre och en halv dags utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter följer metodstöd (online) vid sammanlagt sju tillfällen. För att få ett intyg på att man gått grundutbildningen är det obligatoriskt att närvara på minst fem av de sju metodstödsträffarna.
Läs mer om metodstöd.


Faktorer att beakta för att på bästa sätt implementera PYC i verksamheten

För att PYC som arbetssätt ska ha goda förutsättningar att implementeras framgångsrikt innefattar utbildningen ett kontinuerligt metodstöd.

Det finns även faktorer redan i urvalet av deltagare som är viktiga att beakta:

 • Man bör vara två från varje verksamhet för att kunna stödja varandra i processen att lära sig det nya arbetssättet.
 •  PYC är ett individuellt hembaserat föräldrastödsprogram så det är en förutsättning att man har möjlighet att arbeta i föräldrarnas hem (eller i hemlik miljö, t ex behandlingshem).
 •  Det är en fördel om man har arbetat med andra föräldrastödsprogram.
 •  PYC bygger på en tydlig pedagogik och ett manualbaserat material som underlättar inlärning av färdigheter för föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar. Erfarenheter av att arbeta pedagogiskt och manualbaserat är en fördel.


Kostnad

Utbildningsavgiften för grundutbildningen i PYC är för närvarande 16 900 kr (exkl. moms) och innefattar tre och en halv utbildningsdag med tillhörande metodstöd samt kurs- och utbildningsmaterial.


När får jag veta om jag fått en utbildningsplats?

Du kommer att meddelas om du erbjuds plats ca två månader innan utbildningen startar. Utbildningen genomförs vid ett minimum antal deltagare av 20 personer. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om det blir för få anmälda.


Anmälan

Om du är intresserad av att utbilda dig till PYC-handledare anmäler du dig via länk nedan. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan deltagare.


Aktuella grundutbildningar i PYC

Grundutbildning oktober 2023 i Stockholm

 • Inledande webbinarium: 17 oktober kl 9–12 (online)
 • Utbildningsdagar på plats i Stockholm: 25–27 oktober
 • Sju metodstödstillfällen (online)
 • Sista anmälningsdag: 6 oktober 2023

Grundutbildning februari/mars 2024 i Hässleholm

 • Inledande webbinarium: 19 februari kl 9–12 (online)
 • Utbildningsdagar på plats i Hässleholm: 28 februari–1 mars
 • Sju metodstödstillfällen (online)
 • Sista anmälningsdag: 5 februari 2024

Grundutbildning april 2024 i Vänersborg

 • Inledande webbinarium: 15 april kl 9–12 (online)
 • Utbildningsdagar på plats i Vänersborg: 24–26 april
 • Sju metodstödstillfällen (online)
 • Sista anmälningsdag: 2 april 2024

Sagt om grundutbildningen:

”Ni var mycket inspirerande, lätta att lyssna på, positiv framtoning. Bra balans mellan det praktiska och teoretiska. Bra med konkreta exempel på ex schema. Bra med era egna exempel från fall ni jobbat med … Jag rekommenderar verkligen utbildningen men med reservation att man som deltagare ska vara motiverad och vilja arbeta med det.”


Handledning i ärenden och metodik

Våra utbildare erbjuder handledning i ärenden och i metodik. Handledning kostar 1100 kr per timme.

Kontakta våra regionala samordnare för mer information.


Extra metodstöd

Det finns möjlighet att köpa till extra metodstöd till utbildade PYC-handledare. För de som har gått grundutbildningen och efterfrågar möjlighet till repetition och stöd finns metodstöd som kostar 5 500 kr/deltagare. Antingen ingår man i en ny utbildningsgrupp eller så är man tillräckligt många för att bilda en egen grupp (minst fem deltagare).

Kontakta våra regionala samordnare för mer information.