Utbildningar

Här kan du läsa om de utbildningar vi erbjuder.

Kommuner som har tagit del av PYC-utbildningarna. Även i Norge har PYC-handledare utbildats.

Grundutbildning i PYC

Grundutbildningen för att bli PYC-handledare och kunna arbeta med detta föräldrastöd omfattar tre heldagars utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter följer metodstöd vid sammanlagt sju tillfällen. För att få ett intyg på att man gått grundutbildningen är det obligatoriskt att närvara på minst fem av de sju metodstödsträffarna.
Läs mer om metodstöd.


Faktorer att beakta för att på bästa sätt implementera PYC i verksamheten

För att PYC som arbetssätt ska ha goda förutsättningar att implementeras framgångsrikt innefattar utbildningen ett kontinuerligt metodstöd.

Det finns även faktorer redan i urvalet av deltagare som är viktiga att beakta:

  • Man bör vara två från varje verksamhet för att kunna stödja varandra i processen att lära sig det nya arbetssättet.
  •  PYC är ett individuellt hembaserat föräldrastödsprogram så det är en förutsättning att man har möjlighet att arbeta i föräldrarnas hem (eller i hemlik miljö, t ex behandlingshem).
  •  Det är en fördel om man har arbetat med andra föräldrastödsprogram.
  •  PYC bygger på en tydlig pedagogik och ett manualbaserat material som underlättar inlärning av färdigheter för föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar. Erfarenheter av att arbeta pedagogiskt och manualbaserat är en fördel.

Kostnad

Utbildningsavgiften för grundutbildningen i PYC är för närvarande 16 900 kr (exkl. moms) och innefattar tre utbildningsdagar i följd och tillhörande metodstöd samt kurs och utbildningsmaterial.


När får jag veta om jag fått en utbildningsplats?

Du kommer att meddelas om du erbjuds plats ca två månader innan utbildningen startar. Utbildningen genomförs vid ett minimum antal deltagare av 20 personer. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om det blir för få anmälda.


Anmälan

Om du är intresserad av att utbilda dig till PYC-handledare anmäler du dig via någon av länkarna nedan. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan deltagare.


Utbildningar 2019

Informationsblad om utbildningar i PYC 2019

 

Grundutbildning

Motala 15-17 jan
Norge 2-4 april. För mer information, kontakta Anne Thronsen.
Uppsala 10-12 sep (sista anmälningsdatum 10 juni)
Göteborg 19-21 nov (sista anmälningsdatum 19 september)


Sagt om grundutbildningen:

”Ni var mycket inspirerande, lätta att lyssna på, positiv framtoning. Bra balans mellan det praktiska och teoretiska. Bra med konkreta exempel på ex schema. Bra med era egna exempel från fall ni jobbat med … Jag rekommenderar verkligen utbildningen men med reservation att man som deltagare ska vara motiverad och vilja arbeta med det.”

 

Handledning i ärenden och metodik

Våra utbildare erbjuder handledning i ärenden och i metodik. Handledning kostar 1100 kr per timme.

Kontakta våra regionala samordnare för mer information.

 

Extra metodstöd

Det finns möjlighet att köpa till extra metodstöd till utbildade PYC-handledare. För de som har gått grundutbildningen och efterfrågar möjlighet till repetition och stöd finns metodstöd som kostar 5 500 kr/deltagare. Antingen ingår man i en ny utbildningsgrupp eller så är man tillräckligt många för att bilda en egen grupp (minst fem deltagare).

Kontakta våra regionala samordnare för mer information.