Våra kurser

Förutom grundutbildningen i PYC hittar du här även andra aktiviteter för dig som är intresserad av stöd till personer med kognitiva svårigheter:


Introduktionsföreläsningar om PYC (online)

Är du nyfiken på PYC? Eller har du kollegor eller chefer som skulle behöva mer kunskap?
Föreläsningen vänder sig till dig som inte känner till PYC så mycket sedan tidigare. Föreläsare är Anna Nylén som är utbildare och metodstödjare i PYC. Välkommen att kontakta Anna om du har några frågor!
Ingen anmälan krävs – bara klicka på Teamslänken när det blir dags:

Måndag 23 september 2024 kl 11–12

Måndag 7 oktober 2024 kl 11–12


Aktuella grundutbildningar i PYC

Grundutbildning september-oktober 2024 i Uppsala

 • Inledande webbinarium: 17 september kl 9–12 online
 • Utbildningsdagar på plats i Uppsala: 26 september, 3-4 oktober
 • Sju metodstödstillfällen (online)
 • Sista anmälningsdag: 14 augusti 2024

Grundutbildning september-oktober 2024 i Malmö

 • Inledande webbinarium: 30 september kl 9–12 online
 • Utbildningsdagar på plats i Malmö: 8-10 oktober
 • Sju metodstödstillfällen (online)
 • Sista anmälningsdag: 16 september 2024

Grundutbildning november 2024 i Göteborg

 • Inledande webbinarium: 11 november kl 9–12 online
 • Utbildningsdagar på plats i Göteborg: 19-21 november
 • Sju metodstödstillfällen (online)
 • Sista anmälningsdag: 1 november 2024

Grundutbildning mars 2025 i Borlänge

 • Inledande webbinarium: 3 mars kl 9–12 online
 • Utbildningsdagar: 11–13 mars
 • Sju metodstödstillfällen (online)
 • Sista anmälningsdag: 10 februari 2025

Boosta dina kunskaper om PYC (online)!

Har du gått grundutbildningen i PYC? Vill du repetera och utbyta erfarenheter med andra?
Dagen leds av Anna Nylén och Julia Evans, som båda är utbildare och metodstödjare i PYC. Frågor? Välkommen att kontakta Anna Nylén!
Tid & plats: Information om nytt datum kommer
Pris: 950 kr (ex moms) per person


Sagt om grundutbildningen:

”Ni var mycket inspirerande, lätta att lyssna på, positiv framtoning. Bra balans mellan det praktiska och teoretiska. Bra med konkreta exempel på ex schema. Bra med era egna exempel från fall ni jobbat med … Jag rekommenderar verkligen utbildningen men med reservation att man som deltagare ska vara motiverad och vilja arbeta med det.”

Om grundutbildningen

Kommuner som har utbildat PYC-handledare.

Grundutbildningen för att bli PYC-handledare och kunna arbeta med detta föräldrastöd omfattar tre och en halv dags utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter följer metodstöd (online) vid sammanlagt sju tillfällen. För att få ett intyg på att man gått grundutbildningen är det obligatoriskt att närvara på minst fem av de sju metodstödsträffarna.
Läs mer om metodstöd.


Faktorer att beakta för att på bästa sätt implementera PYC i verksamheten

För att PYC som arbetssätt ska ha goda förutsättningar att implementeras framgångsrikt innefattar utbildningen ett kontinuerligt metodstöd.

Det finns även faktorer redan i urvalet av deltagare som är viktiga att beakta:

 • Man bör vara två från varje verksamhet för att kunna stödja varandra i processen att lära sig det nya arbetssättet.
 •  PYC är ett individuellt hembaserat föräldrastödsprogram så det är en förutsättning att man har möjlighet att arbeta i föräldrarnas hem (eller i hemlik miljö, t ex behandlingshem).
 •  Det är en fördel om man har arbetat med andra föräldrastödsprogram.
 •  PYC bygger på en tydlig pedagogik och ett manualbaserat material som underlättar inlärning av färdigheter för föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar. Erfarenheter av att arbeta pedagogiskt och manualbaserat är en fördel.

Kostnad

Utbildningsavgiften för grundutbildningen i PYC är för närvarande 16 900 kr (exkl. moms) och innefattar tre och en halv utbildningsdag med tillhörande metodstöd samt kurs- och utbildningsmaterial.

När får jag veta om jag fått en utbildningsplats?

Du kommer att meddelas om du erbjuds plats ca två månader innan utbildningen startar. Utbildningen genomförs vid ett minimum antal deltagare av 20 personer. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om det blir för få anmälda.

Anmälan

Om du är intresserad av att utbilda dig till PYC-handledare anmäler du dig via länk ovan. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan deltagare.


Konsultation i ärenden

Våra utbildare erbjuder konsultation i ärenden och vägledning för arbetsgrupper med ett föräldrastödjande uppdrag.
Kostnad: 1250 kr per timme.
Kontakta våra regionala samordnare för mer information.


Extra metodstöd

Det finns möjlighet att köpa till extra metodstöd till utbildade PYC-handledare. För de som har gått grundutbildningen och efterfrågar möjlighet till repetition och stöd finns metodstöd som kostar 5 500 kr/deltagare. Antingen ingår man i en ny utbildningsgrupp eller så är man tillräckligt många för att bilda en egen grupp (minst fem deltagare).
Kontakta våra regionala samordnare för mer information.


Individuellt anpassat vuxenstöd

För dig som jobbar med vuxna som har kognitiva svårigheter kan vi tipsa om arbetssättet Individuellt anpassat vuxenstöd. Det är ett arbetssätt som har inspirerats utifrån PYC.

Kursinbjudan Individuellt anpassat vuxenstöd september 2024