Utbildningar

Här kan du läsa om de utbildningar vi erbjuder.

Kommuner som har tagit del av PYC-utbildningarna. PYC-handledare har även utbildats i Norge.

Kommuner som har tagit del av PYC-utbildningarna. PYC-handledare har även utbildats i Norge.

Grundutbildning i PYC

Grundutbildningen för att bli PYC-handledare och kunna arbeta med detta föräldrastöd omfattar tre heldagars utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter följer metodstöd vid sammanlagt sju tillfällen. För att få ett intyg på att man gått grundutbildningen är det obligatoriskt att närvara på minst fem av de sju metodstödsträffarna.
Läs mer om metodstöd.


Faktorer att beakta för att på bästa sätt implementera PYC i verksamheten

För att PYC som arbetssätt ska ha goda förutsättningar att implementeras framgångsrikt innefattar utbildningen ett kontinuerligt metodstöd.

Det finns även faktorer redan i urvalet av deltagare som är viktiga att beakta:

  • Man bör vara två från varje verksamhet för att kunna stödja varandra i processen att lära sig det nya arbetssättet.
  •  PYC är ett individuellt hembaserat föräldrastödsprogram så det är en förutsättning att man har möjlighet att arbeta i föräldrarnas hem (eller i hemlik miljö, t ex behandlingshem).
  •  Det är en fördel om man har arbetat med andra föräldrastödsprogram.
  •  PYC bygger på en tydlig pedagogik och ett manualbaserat material som underlättar inlärning av färdigheter för föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar. Erfarenheter av att arbeta pedagogiskt och manualbaserat är en fördel.

Kostnad

Utbildningsavgiften för grundutbildningen i PYC är för närvarande 16 400 kr (exkl. moms) och innefattar tre utbildningsdagar i följd och tillhörande metodstöd samt kurs och utbildningsmaterial.


När får jag veta om jag fått en utbildningsplats?

Du kommer att meddelas om du erbjuds plats ca två månader innan utbildningen startar. Utbildningen genomförs vid ett minimum antal deltagare av 20 personer. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om det blir för få anmälda.


Anmälan

Om du är intresserad av att utbilda dig till PYC-handledare anmäler du dig via någon av länkarna nedan. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan deltagare.


Kommande utbildningar

2018
Informationsblad om PYC-utbildningar i Sverige 2018 (PDF)

Grundutbildning
Uppsala den 18–20 september (sista anmälningsdag 22 maj 2018)

Uppdragsutbildning för verksamheter i Jönköpings län 9–11 oktober
Obs! Utbildningen vänder sig i första hand till verksamheter i Jönköpings län. Anmälan sker via länken nedan. I mån av plats är utbildningen öppen för deltagare från andra delar av landet. Om du vill gå utbildningen men inte arbetar i en verksamhet i Jönköpings län kan du göra en intresseanmälan via anmälningslänken nedan och så återkommer vi med besked om det finns plats.
Inbjudan

Jönköping den 9-11 oktober (sista anmälningsdag 22 maj 2018)

 

Under 2018 anordnas grundutbildningen i PYC också i Norge vid två tillfällen. För mer information, kontakta Anne Thronsen.


Sagt om grundutbildningen:

”Ni var mycket inspirerande, lätta att lyssna på, positiv framtoning. Bra balans mellan det praktiska och teoretiska. Bra med konkreta exempel på ex schema. Bra med era egna exempel från fall ni jobbat med … Jag rekommenderar verkligen utbildningen men med reservation att man som deltagare ska vara motiverad och vilja arbeta med det.”

 

Handledning i ärenden och metodik

Sveriges två utbildare i PYC erbjuder handledning i ärenden och i metodik. Handledning kostar 1100 kr per timme.

Kontakta Lydia Springer eller Anna Nylén för mer information.

 

Extra metodstöd

Det finns möjlighet att köpa till extra metodstöd till utbildade PYC-handledare. För de som har gått grundutbildningen och efterfrågar möjlighet till repetition och stöd finns metodstöd som kostar 5 500 kr/deltagare. Antingen ingår man i en ny utbildningsgrupp eller så är man tillräckligt många för att bilda en egen grupp (minst fem deltagare).

Kontakta Sandra Melander eller Anna Nylén för mer information.