Välkommen att kontakta oss!

Praktiska frågor om våra utbildningar

Sandra Melander
018-611 67 90

Frågor som rör forskning om PYC
Mikaela Starke
Professor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Andra frågor som rör PYC? Kontakta din närmaste regionala samordnare:

Sandra Melander
Regional samordnare
Uppsala län
018-611 67 90


Anna Nylén
Regional samordnare
Östergötland och Kalmar län
0141-22 53 64


Lisa Ruuth
Regional samordnare
Västra Götaland
031-335 51 94

Följ PYC på Facebook!

facebook