Välkommen att kontakta oss!

Praktiska frågor om våra utbildningar

Sandra Melander
018-611 67 90

Frågor som rör forskning om PYC
Mikaela Starke
Docent vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Andra frågor som rör PYC? Kontakta den av våra regionala samordnare som finns närmast dig:

Sandra Melander
Regional samordnare
Uppsala län
018-611 67 90


Anna Nylén
Regional samordnare
Östergötland och Kalmar län
0141-22 53 64


Sandra Goll-Rasmussen Nielsen
Regional samordnare
Västra Götaland
0733-83 40 56

 

Följ PYC på Facebook!

facebook