Fler deltagare till PYC-forskningsprojekt!

Det statliga forskningsrådet Forte har beviljat medel till en utvärdering av PYC. Forskarna som genomför projektet har nu i höst påbörjat datainsamling i fyra familjer och en föräldraintervju. Nu vill de fortsätta med datainsamling hos fler familjer och behöver därför komma i kontakt med socialtjänstverksamheter för att berätta om forskningsprojektet. De söker både föräldrar som […]

Hur stödjer vi föräldrar med komplex problematik?

Ibland uppstår inte den förväntade förändringen i familjer som vi möter i behandling. Det kan till exempel bero på en bakomliggande komplex problematik. Gemensamt för många av dessa ärenden är att det förekommer tillfälliga eller varaktiga kognitiva svårigheter hos föräldrarna. Välkommen till ett seminarium den 7 oktober där ni får ta del av erfarenheter och […]

Vill du boosta dina kunskaper i PYC?

Har du gått grundutbildningen i PYC? Vill du repetera och utveckla ditt arbetssätt? Du har under denna dag möjlighet att boosta dina kunskaper i programmet.Under förmiddagen repeterar vi PYC:s huvudprinciper, diskuterar framgångsfaktorer och svårigheter och utvecklar utövande av PYC metodiken. Under eftermiddagen fokuserar vi på samspelsfärdigheter. Det kommer också ges en introduktion till ytterligare en samspelsfärdighet: […]