Om PYC

Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer.

Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Initialt utvecklades och anpassades programmet till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Men modellen har även visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd, vilket stärker förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.

PYC är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien och sammanställt utifrån mångårig forskning.

Vem kan använda PYC?

PYC kan användas av yrkesverksamma som möter föräldrar som behöver utveckla och stärka sitt föräldraskap.

Utbildning

För att använda programmet behöver yrkesverksamma utbildning och kontinuerligt metodstöd. Grundutbildningen omfattar tre dagar och metodstöd ges därefter i grupp vid sju tillfällen över ett års tid. Det ges även en vidareutbildning omfattande två dagar med fortsatt metodstöd.
Läs mer om utbildningarna

Hur är programmet uppbyggt?
IMG_4952

Pärmen som används i grundutbildningen.

Programmet är sammanställt i en manual* som innehåller fyra avsnitt:

Avsnitt 1: Att utveckla insatsen
Här klargörs förälderns och PYC-handledarens respektive uppgifter och roller under utbildningen.

Avsnitt 2: Undervisningsstrategier
Detta avsnitt riktar sig till PYC-handledaren och handlar om allmänna principer för undervisning, olika undervisningsstrategier, pedagogiska metoder samt hjälp och tips i undervisningen av föräldrar.

Avsnitt 3: Omvårdnad och samspel
Detta avsnitt behandlar omvårdnad och skötsel av barnet samt träning av samspelsfärdigheter.

Avsnitt 4: Tillvägagångssätt för ett framgångsrikt genomförande
Här går man igenom olika pedagogiska tekniker som ökar förutsättningen för att programmet ska genomföras framgångsrikt.

Vad vet vi om resultatet av programmet? 

Forskning om Parenting Young Children (PYC)

Icke-vinstdrivande konsortium

PYC har prövats och utvecklats till svenska förhållanden i samarbete mellan Parenting Research Centre Melbourne, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, Göteborgsregionen FoU i Väst, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala. Detta arbete bedrevs bland annat med medel från Allmänna arvsfonden.

Från och med 2015 drivs det svenska utvecklings- och utbildningsarbetet av PYC av ett konsortium där FoU Sjuhärad Välfärd, Göteborgsregionen FoU i Väst, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och Region Uppsala, Hälsa och Habilitering ingår. Konsortiet har också ett nära samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet som bedriver forskning om PYC.

Konsortiet är inte vinstdrivande utan finansieras av utbildningsintäkterna.

Mer information om PYC

PYC – informationsfolder

PYC – information till föräldrar

PYC – information till yrkesverksamma

Lättläst information om PYC

 

*Observera att PYC inte är något manualbaserat program.