Doktorand som vill utvärdera PYC sökes!

Högskolan Dalarna söker en doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik till den stundande utvärderingen av PYC. Utvärderingen kommer att genomföras i ett forskningsprojekt som inkluderar ett tiotal forskare från Högskolan Dalarna, Uppsala universitet, Örebro universitet och Stockholms universitet. Läs mer

PYC ska utvärderas

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat 5,9 miljoner i forskningsanslag för att PYC ska utvärderas. Den som kommer att leda arbetet med utvärderingen är Thomas Strandberg, professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna. Titeln på projektet är “Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd – Parenting Young Children – i hemmiljö för föräldrar med […]

Ny vetenskaplig artikel om PYC i Sverige

Artikeln är skriven av professor Mikaela Starke och fil dr Elaine Mc Hugh och har rubriken “Investigating feasibility and fidelity of the Parenting Young Children program in Sweden”. Artikeln är publicerad i den internationella vetenskapliga tidskriften Evaluation and Program Planning. Artikeln är på engelska. Läs mer om artikeln