Utbilda dig i PYC online!

I maj 2024 erbjuder vi grundkursen i PYC online. Grundkursen består av följande kursmoment (som alla sker online): Inledande webbinarium: 6 maj kl 9–12 Utbildningsdagar: 13 maj, 21 maj och 23 maj Sju metodstödstillfällen Sista anmälningsdag: 30 april Läs mer

Kvinna sitter framför lap-top och tittar och lyssnar på en annan kvinna.

Gratis introduktionsföreläsning online

Nyfiken på PYC? Eller har du kollegor eller chefer som skulle behöva mer kunskap? Föreläsningen vänder sig till dig som inte känner till PYC så mycket sedan tidigare och den hålls av Anna Nylén, utbildare och metodstödjare i PYC. Frågor? Kontakta Anna! Ingen anmälan krävs – bara klicka på Teamslänken:Introduktionsföreläsning tisdag 16 april kl 10:30–11:30

Vill du delta i en forskningsstudie om föräldraskapsstöd?

Det statliga forskningsrådet Forte har beviljat medel till en utvärdering av PYC. Forskarna som genomför projektet söker nu fler deltagare till forskningsprojektet. De behöver därför komma i kontakt med socialtjänstverksamheter som ger föräldraskapsstöd antingen i form av PYC eller annat föräldraskapsstöd. De söker även kontakt med föräldrar som fått PYC för en intervju om deras […]