PYC-handledare ”återträffades” i Göteborg

Nyligen hölls återträff för PYC-handledare, där ett tjugotal personer som tidigare gått grundutbildningen i PYC samlades för att utbyta erfarenheter. En återträff som denna är ett sätt att stötta de som gått utbildningen, och ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppfräschning av kunskaperna. Återträffen leddes av Joakim Målberg från Göteborgs stad och Hanna Unger från […]

Stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter i fokus i Janne Josefssons program

Journalisten Janne Josefsson återser Karin och Lasse i Oskarshamn, vars barn tvångsomhändertogs år 2002. Vad har hänt sedan dess? I programmet presenteras bl.a. SUF-Kunskapscentrums stödverksamhet för föräldrar med placerade barn (Mamma Trots Allt/Pappa trots allt) och psykologen och PYC-utbildaren Lydia Springer intervjuas. Programmet går att se på SVT play.

Återträff för PYC-handledare!

Har du gått grundutbildningen i PYC? Då får du inte missa vår återträff den 15 maj i Göteborg. Ta chansen att träffa kollegor och utbyta erfarenheter! Läs mer