Utbilda dig i PYC – nya utbildningstillfällen!

Du kan gå grundkursen i PYC vid olika tillfällen, i olika delar av landet. Välj det alternativ som passar dig bäst! Uppsala i september-oktober 2024 Malmö i september-oktober 2024 Göteborg i november 2024 Borlänge i mars 2025 Läs mer

Kvinna sitter framför lap-top och tittar och lyssnar på en annan kvinna.

Gratis introduktionsföreläsning online

Nyfiken på PYC? Eller har du kollegor eller chefer som skulle behöva mer kunskap? Föreläsningen vänder sig till dig som inte känner till PYC så mycket sedan tidigare och den hålls av Anna Nylén, utbildare och metodstödjare i PYC. Frågor? Kontakta Anna! Ingen anmälan krävs – bara klicka på Teamslänken: Måndag 23 september 2024 kl 11–12 […]

Vill du delta i en forskningsstudie om föräldraskapsstöd?

Det statliga forskningsrådet Forte har beviljat medel till en utvärdering av PYC. Forskarna som genomför projektet söker nu fler deltagare till forskningsprojektet. De behöver därför komma i kontakt med socialtjänstverksamheter som ger föräldraskapsstöd antingen i form av PYC eller annat föräldraskapsstöd. De söker även kontakt med föräldrar som fått PYC för en intervju om deras […]