Ny möjlighet att delta i forskningsstudie om föräldraskapsstöd!

Det statliga forskningsrådet Forte har beviljat medel till en utvärdering av PYC. Forskarna som genomför projektet har påbörjat datainsamling i några familjer men behöver fler deltagare till forskningsprojektet.

Yrkesverksamma och föräldrar sökes!

De behöver därför komma i kontakt med socialtjänstverksamheter som ger föräldraskapsstöd antingen i form av PYC eller annat föräldraskapsstöd.

De söker även kontakt med föräldrar som redan fått PYC för en intervju om deras erfarenhet av stödet.

Välkommen till ett informationstillfälle!

Om du vill veta mer om forskningsprojektet så erbjuds informationstillfällen på webben, se nedan. (Det går också bra att boka enskilda tider om ingen av dessa tider funkar.)

Datum för informationstillfällen under hösten 2023:

  • 21 september kl. 14.00-15.30
  • 26 oktober kl. 8.30-10.00
  • 10 november kl. 8.30-10.00
  • 30 november kl. 13-14.30

Meddela projektledare Thomas Strandberg. om du önskar delta och när, så skickas länk till ett Zoom-möte.

Om projektet

Örebro universitet är forskningshuvudman och projektledare är Thomas Strandberg.

Här hittar du mer information om forskningsprojektet

Publicerad i Okategoriserade.