Reportage: ”Vi märker att ni har träffat våra chefer”

I Västerbotten gör sju kommuner tillsammans med sin FoU-enhet en gemensam förändringsresa för att förbättra stödet till en målgrupp som funnits där hela tiden men kanske inte alltid varit så synlig: föräldrar med kognitiva svårigheter.

Läs reportaget om PYC i Västerbotten

Publicerad i Okategoriserade.