Vill ni delta i utvärderingen av PYC?

Det statliga forskningsrådet Forte har beviljat medel till en utvärdering av PYC. Nu söker de ansvariga forskarna kontakt med er som arbetar med PYC i familjer. Studien är angelägen för att öka kunskapen om PYC och ett viktigt led i socialtjänstens ambition att erbjuda evidensbaserade insatser.

Utvärderingen genomförs av en grupp forskare från Högskolan Dalarna, Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Informations- och introduktionsdagar

Ni som är intresserade av att delta i studien är välkomna till något av de informationstillfällen som anordnas online via Zoom:

  • 27 april 2022 kl. 8.30-12.00
  • 13 maj, 2022 kl. 8.30-12.00

För anmälan till något av dessa tillfällen, välkommen att kontakta Maria Ayoub.

Vill ni veta mer?

Mer information om studien hittar ni genom att klicka på länken nedan. Det går också bra att kontakta Thomas eller Maria på Högskolan Dalarna.

Information om forskningsprojektet om PYC

Kontakt

Thomas Strandberg, professor i socialt arbete

Maria Ayoub, doktorand i socialt arbete

Publicerad i Okategoriserade.