“De behöver mer än bara prat om sitt föräldraskap”

Sveriges radio rapporterar att föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar kan få ett gott stöd genom föräldrautbildningsprogrammet PYC (Parenting Young Children). Individuellt föräldrastöd kan vara betydelsefullt för att stärka föräldrarollen. I det här radioinslaget intervjuas en förälder som fått stöd genom PYC. Hon berättar att hon under den individuella utbildningen bland annat fick spela rollspel med en familjebehandlare. – Hon […]