foraldrautbildningsprogram pyc parenting young children

Välkommen till erfarenhetsutbyte!

Den 21 november i Göteborg eller 22 november i Borås är du välkommen till en träff för dig som har utbildning i PYC. Under en förmiddag utbyter vi erfarenheter och tar upp frågor som ni har.

Träffen riktar sig till dig som har gått grundutbildningen i Parenting Young Children med tillhörande metodstöd i PYC, men också till dig som kanske inte arbetar med PYC idag men som vill repetera och utbyta erfarenheter med andra som använder programmet.

Läs mer i inbjudan och anmäl dig till en av träffarna

Publicerad i Okategoriserade.