PYC-handledare ”återträffades” i Göteborg

Nyligen hölls återträff för PYC-handledare, där ett tjugotal personer som tidigare gått grundutbildningen i PYC samlades för att utbyta erfarenheter. En återträff som denna är ett sätt att stötta de som gått utbildningen, och ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppfräschning av kunskaperna.

Återträffen leddes av Joakim Målberg från Göteborgs stad och Hanna Unger från Lerums kommun, som båda är metodstödjare i PYC. De gick bland annat igenom och reflekterade tillsammans med deltagarna kring utbildningsstrategierna inom PYC som lärandeträning, rollspel, coachning, och även checklistorna J1 och J2 som är centrala i PYC-metoden. Deltagarna, som kom från olika delar i Västra Götaland men även från andra delar av Sverige, fick öva tillsammans i diskussioner och rollspel.

Yvonne Witzöe, som är ordförande i konsortiet som står bakom PYC i Sverige, poängterade hur viktigt det är att vi hjälps åt att sprida vetskapen om att PYC finns, vilken nytta metoden kan göra och om PYC-utbildningarna.
– Vi diskuterar i konsortiet hur vi kan bistå med exempelvis tematräffar eller andra aktiviteter, och hur vi kan locka fler att bli utbildare och metodstödjare. Ni är alla välkomna med tankar och idéer om hur vi på bästa sätt gör detta, sa Yvonne.

Digital PYC-pärm

Du vet väl att PYC-pärmen finns digitalt här på webben? Om du inte har inloggning kan du beställa det genom att registrera dig här. (PYC-pärmen kan bara användas av dem som har utbildning i PYC.)

Hanna Unger från Lerums kommun och Joakim Målberg från Göteborgs stad höll i återträffen.

Publicerad i Okategoriserade.