Hur stödjer vi föräldrar med komplex problematik?

Ibland uppstår inte den förväntade förändringen i familjer som vi möter i behandling. Det kan till exempel bero på en bakomliggande komplex problematik. Gemensamt för många av dessa ärenden är att det förekommer tillfälliga eller varaktiga kognitiva svårigheter hos föräldrarna.

Välkommen till ett seminarium den 7 oktober där ni får ta del av erfarenheter och inspiration för att bättre möta familjer med komplex problematik och bidra till förändring! Det går bra att delta online eller på plats i Göteborg.

Mer information och anmälan

Publicerad i Okategoriserade.