Fler deltagare till PYC-forskningsprojekt!

Det statliga forskningsrådet Forte har beviljat medel till en utvärdering av PYC.

Forskarna som genomför projektet har nu i höst påbörjat datainsamling i fyra familjer och en föräldraintervju. Nu vill de fortsätta med datainsamling hos fler familjer och behöver därför komma i kontakt med socialtjänstverksamheter för att berätta om forskningsprojektet. De söker både föräldrar som får insatsen PYC och föräldrar som får andra insatser som stöd i sitt föräldraskap.

Vill du veta mer om forskningsprojektet? Nu erbjuds informationstillfällen på webben, se nedan. (Det går också bra att boka enskilda tider om ingen av dessa tider funkar.)

  • 20 oktober kl. 8:30- 10:30
  • 2 november kl. 8:30 – 10:30
  • 24 november kl. 8:30 – 10:30

Meddela projektledare Thomas Strandberg om du önskar delta och när så skickas länk till ett Zoom-möte.

Här hittar du mer information om forskningsprojektet

Publicerad i Okategoriserade.