Välkommen till en utbildningsdag om föräldraskap och kognitiva svårigheter

Hur kan man känna igen föräldrar med kognitiva svårigheter vid exempelvis utredningar enligt BBIC, föräldraskapsstöd och olika insatser i familjer? Vad lyfter forskning fram som framgångsfaktorer i behandlingsarbete med föräldrar som har kognitiva svårigheter?

Inbjudan till Jönköping den 25 april

Inbjudan till Stockholm den 8 maj

Publicerad i Okategoriserade.