Välkommen till Jönköping eller Stockholm för en utbildningsdag om föräldraskap och kognitiva svårigheter

Hur kan man känna igen föräldrar med kognitiva svårigheter vid exempelvis utredningar enligt BBIC, föräldraskapsstöd och olika insatser i familjer? Vad lyfter forskning fram som framgångsfaktorer i behandlingsarbete med föräldrar som har kognitiva svårigheter? Flera exempel på redskap och olika hjälpmedel som finns för professionella och föräldrar kommer att ges under utbildningsdagen, liksom en introduktion till Parenting Young Children, PYC.

Utbildningen vänder sig till chefer, politiker, verksamhetsutvecklare och medarbetare inom IFO och funktionshinderområdet.

Inbjudan till utbildningsdag i Jönköping den 25 april

Inbjudan till utbildningsdag i Stockholm den 8 maj

Publicerad i Okategoriserade.