Välkommen till en inspirationsdag om PYC i Göteborg!

Den 23 maj arrangeras en inspirationsdag om PYC som vänder sig till chefer, verksamhetsutvecklare och medarbetare inom IFO och funktionshinderområdet. Ta chansen att lära dig mer om Parenting Young Children och bli inspirerad av goda exempel! Inspirationsdagen äger rum på central plats i Göteborg. Varmt välkomna!

Program

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 PYC i Sverige
Cecilia Bokenstrand, chef GR Välfärd/FoU i Väst

10.20 Vad är PYC, för vem och varför?
Anna Nylén, utbildare PYC och familjeterapeut i Motala kommun
Marie Gilbert, metodhandledare, Göteborgs Stad
Joakim Målberg, familjebehandlare, Göteborgs Stad

12.00 Lunch och mingel

13.00 Motala – en kommun som kommit långt. Ett gott exempel
Anna Nylén, utbildare PYC och familjeterapeut i Motala kommun
Johanna Örnstedt, metodstödjare PYC, familjebehandlare i Motala kommun

14.30 Fika

14.50 PYC: Implementering och fortlevnad
Anna Nylén, Marie Gilbert och Joakim Målberg

15.20 Frågor & svar

15.50 Avslutning
Cecilia Bokenstrand och Yvonne Witzöe, GR Välfärd/FoU i Väst

16.00 Slut för idag

Anmäl dig här!

Inbjudan & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad i Okategoriserade.