Välkommen till en inspirationsdag om PYC i Göteborg!

Den 9 april 2019 arrangerar Göteborgsregionen en inspirationsdag om PYC för chefer, verksamhetsutvecklare, familjebehandlare och medarbetare inom IFO och funktionshinderområdet.

 

 

Läs mer

Publicerad i Okategoriserade.