PYC ska utvärderas

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat 5,9 miljoner i forskningsanslag för att PYC ska utvärderas. Den som kommer att leda arbetet med utvärderingen är Thomas Strandberg, professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna.

Titeln på projektet är “Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd – Parenting Young Children – i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse”.

Publicerad i Okategoriserade.