“Program för stöd till intellektuellt funktionsnedsatta föräldrar gör skillnad”

Idag disputerar Elaine Mc Hugh med en avhandling som handlar om implementering av PYC. Den visar att personalen är nöjd med programmet, men att den praktiska tillämpningen behöver utvecklas.

Föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar behöver ofta stöd i sitt föräldraskap. Och inom socialtjänsten behöver de som jobbar med denna föräldragrupp utbildning. PYC ger personalen kunskaper och metoder att tillsammans med föräldrarna arbeta med samspel och omvårdnad om barnet. Personalen får också fördjupad förståelse för hur de kan bemöta föräldrarna och stärka dem i föräldraskapet.

Målgruppen är intellektuellt funktionsnedsatta med barn under sju år. Programmet lanserades i Sverige 2010 och är det första i sitt slag. För att passa här utvecklades en modell med workshops, manualer och kollegiala stödgrupper som stöd i implementeringen.

– Generellt upplever yrkesverksamma inom socialtjänsten att PYC är till nytta i deras vardagliga arbete. Och det finns ett behov av den här sortens utbildning, säger Elaine Mc Hugh.

Hon har bedömt hur det gått att införa programmet i Sverige och hur noga det följs i arbetsvardagen. Underlaget för studien är fokusgrupper och frågeformulär från sammanlagt 95 föräldrar, yrkesverksamma och chefer.

– De yrkesverksamma är nöjda med själva utbildningen. De kollegiala stödgrupper som utbildningen bland annat innehåller tyckte de var till god nytta för att utvärdera den egna prestationen och få tillfälle att byta erfarenheter med varandra, säger Elaine Mc Hugh.

Läs mer

 

Publicerad i Okategoriserade.