Mikaela Starke ny professor i socialt arbete

Mikaela Starkes forskningsområde innefattar olika perspektiv på funktionshinder och professionella aktörer. Hon har bland annat belyst föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar och några av hennes studier har undersökt hur uppväxten har varit med föräldrar som har intellektuella funktionshinder. Forskningen har också inkluderat föräldrars och professionellas perspektiv. Ett resultat av hennes studier är implementeringen av Parenting Young Children i Sverige.

Läs mer om forskningen om PYC här.

Föräldrar till barn med funktionshinder

Ett annat föräldraperspektiv som Mikaela Starke har studerat är föräldrar vars barn har funktionshinder. Tillsammans med Malin Broberg, Hera Nowak och David Norlin vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, genomfördes forskningsprojektet ”Riktat föräldrastöd” (RiFS). I resultaten från intervjuer med föräldrar framkommer att de upplever att de fungerar som samordnare för de professionella som ger barnet insatser.

Professorsföreläsning

Mikaela Starke håller sin professorsföreläsning den 24 november 2017 på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Publicerad i Okategoriserade.