Metodstöd

En del av grundutbildningen i PYC består av metodstöd vid sammanlagt sju tillfällen. Samtliga sju tillfällen äger rum online. Metodstödet sker i mindre grupper ca en gång per månad, tre timmar per tillfälle.

Metodstödet syftar till att vara ett stöd under inlärningen av en ny metod och i det konkreta arbetet med föräldrarna. Det ges av en tidigare utbildad PYC-handledare som har god erfarenhet och kunskap av programmet.

För att få ett intyg på att man gått grundutbildningen är det obligatoriskt att närvara på minst fem av de sju metodstödsträffarna.

bild webben

Läs mer om utbildningarna i PYC