Kurs online: Individuellt anpassat vuxenstöd

Individuellt anpassat vuxenstöd är ett arbetssätt utvecklat för att stödja och stärka inlärning hos vuxna personer med kognitiva svårigheter. Arbetssättet är utvecklat och omarbetat från Parenting Young Children, PYC.

Individuellt anpassat vuxenstöd sätter brukaren i fokus, vilket bland annat syns genom att brukaren själv sätter upp mål med insatsen. Arbetsformen innebär träningsmoment på olika nivåer så att brukaren självständigt ska kunna utföra vardagliga sysslor och fungera i sociala sammanhang.

Kursen omfattar två heldagar med teori och övningar samt tre återträffar för repetition, övning och diskussion.

Kursinnehåll

  • Vad är kognitiva svårigheter och hur kan man känna igen personer med kognitiva svårigheter?
  • Vilka anpassningar kan man göra i möten/samtal för ökad inlärning?
  • Vad säger forskningen om inlärning vid kognitiva svårigheter?
  • Presentation av olika redskap, hjälpmedel och strategier i arbetet.
  • Hur arbetssättet metodiskt genomförs.
  • Hur träningen med brukaren genomförs i tre steg.
  • Pärmens innehåll med manual och checklistors användning.
  • Praktiska övningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal inom LSS-verksamhet, personlig assistans, boendestöd och socialpsykiatri. Kursen passar alla som arbetar inom yrken som omfattar arbete med vuxna som har kognitiva svårigheter (som autism, intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk problematik) och som stödjer personer som önskar förbättra sin allmänna dagliga livsföring.

Nästa utbildningsomgång

Nästa utbildning genomförs våren 2022: 6 och 7 april med metodstöd 26 april, 17 maj och 14 juni kl 8.30–10.30.

Inbjudan till utbildningen 6–7 april

Läs mer om arbetssättet Individuellt anpassat vuxenstöd

Arrangör

Kursen arrangeras av FoU kompetenscenter för föräldraskap och kognitiva svårigheter.

Publicerad i Okategoriserade.