Kommande utbildningar för att bli PYC-handledare

PYC kan användas av yrkesverksamma som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldrastöd.

Under 2016 genomförs tre utbildningar för att bli PYC-handledare:

  • Den 1-3 mars 2016 i Göteborg med tillhörande metodstöd i nio månader (fulltecknad)
  • Den 15-17 mars 2016 i Motala med tillhörande metodstöd i nio månader (fulltecknad)
  • Den 20-22 sep 2016 i Uppsala med tillhörande metodstöd i nio månader

Grundutbildningen omfattar tre heldagars utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter följer metodstöd vid sammanlagt nio tillfällen. Metodstödet sker i mindre grupper ca en gång per månad, två och en halv timme per tillfälle.

Sagt om grundutbildningen:

“Ni var mycket inspirerande, lätta att lyssna på, positiv framtoning. Bra balans mellan det praktiska och teoretiska. Bra med konkreta exempel på ex schema. Bra med era egna exempel från fall ni jobbat med … Jag rekommenderar verkligen utbildningen men med reservation att man som deltagare ska vara motiverad och vilja arbeta med det.”

Läs mer om PYC här och om grundutbildningen här.

Publicerad i Okategoriserade.