Nu kan du anmäla dig till nästa års PYC-utbildningar!

En nyhet är att utbildningarna erbjuds på andra orter än tidigare. Du kan välja om du vill gå i Borås den 24–26 mars eller i Stockholm den 6–8 oktober. Sista anmälningsdag för utbildningen i Borås är redan den 13 januari och sista anmälningsdag för utbildningen i Stockholm är den 15 juni. Välkommen med din anmälan! […]

foraldrautbildningsprogram pyc parenting young children

Välkommen till erfarenhetsutbyte!

Den 21 november i Göteborg eller 22 november i Borås är du välkommen till en träff för dig som har utbildning i PYC. Under en förmiddag utbyter vi erfarenheter och tar upp frågor som ni har. Träffen riktar sig till dig som har gått grundutbildningen i Parenting Young Children med tillhörande metodstöd i PYC, men […]

PYC-handledare ”återträffades” i Göteborg

Nyligen hölls återträff för PYC-handledare, där ett tjugotal personer som tidigare gått grundutbildningen i PYC samlades för att utbyta erfarenheter. En återträff som denna är ett sätt att stötta de som gått utbildningen, och ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppfräschning av kunskaperna. Återträffen leddes av Joakim Målberg från Göteborgs stad och Hanna Unger från […]