foraldrautbildningsprogram pyc parenting young children

Välkommen till erfarenhetsutbyte!

Den 21 november i Göteborg eller 22 november i Borås är du välkommen till en träff för dig som har utbildning i PYC. Under en förmiddag utbyter vi erfarenheter och tar upp frågor som ni har. Träffen riktar sig till dig som har gått grundutbildningen i Parenting Young Children med tillhörande metodstöd i PYC, men […]

PYC-handledare ”återträffades” i Göteborg

Nyligen hölls återträff för PYC-handledare, där ett tjugotal personer som tidigare gått grundutbildningen i PYC samlades för att utbyta erfarenheter. En återträff som denna är ett sätt att stötta de som gått utbildningen, och ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppfräschning av kunskaperna. Återträffen leddes av Joakim Målberg från Göteborgs stad och Hanna Unger från […]

Stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter i fokus i Janne Josefssons program

Journalisten Janne Josefsson återser Karin och Lasse i Oskarshamn, vars barn tvångsomhändertogs år 2002. Vad har hänt sedan dess? I programmet presenteras bl.a. SUF-Kunskapscentrums stödverksamhet för föräldrar med placerade barn (Mamma Trots Allt/Pappa trots allt) och psykologen och PYC-utbildaren Lydia Springer intervjuas. Programmet går att se på SVT play.