Nyttiga länkar

Här har vi samlat ett urval länkar för dig som är intresserad av området föräldrastöd och föräldrar med kognitiva svårigheter.

1177 Vårdguiden – barn och föräldrar 
Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Här finns bland annat information om barns utveckling och instruktionsfilmer om hur man lyfter ett litet barn, som kan användas vid inlärning av föräldrafärdigheter.

Bildstöd
En webbplats där vem som helst utan kostnad kan skapa kommunikationsstöd genom att bildsätta ord och korta texter. Det finns flera olika mallar att utgå ifrån.

Infoteket om funktionshinder
Information om olika funktionsnedsättningar – främst medfödda eller tidigt förvärvade. Här finns aktuell information, infotekets faktatexter, litteratur- och evenemangstips. På webbsidan kan man även ställa frågor till experter.

SUF-Kunskapscentrum
Samlar och sprider kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Här kan du bland annat ställa frågor till en referensgrupp som består av föräldrar med olika kognitiva svårigheter.